Положення та проект рішення про пайову участь забудовників

ГОГОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення про пайову участь

26 сесія сільської ради VI скликання

РІШЕННЯ (проект)

 

«Про пайову участь замовників будівництва

у розвитку інфраструктури на території

Гоголівської сільської ради».

 

Розглянувши проект регуляторного акту, а саме проект рішення Гоголівської сільської ради «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури на території Гоголівської сільської ради», з метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, керуючись ст. 9, ст. 12, ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради (додаток №1).

 

2. Затвердити типову форму Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради (додаток №2).

 

3. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради виконавчому комітету сільської ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об’єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності цього рішення.

 

4. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області не надавати дозволи на виконання будівельних робіт фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради. Здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території Гоголівської сільської ради виключно при наявності довідки Гоголівської сільської ради про виконання умов цього рішення.

 

5. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Гоголівської сільської ради та в місцевих засобах масової інформації.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного розвитку.

 

  1. Сільський голова                                                                       П.В. Примак

 

Додаток 1

до рішення Гоголівської сільської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради:

 

1.1. Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради (надалі — Положення) розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність».

 

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру та порядок сплати пайового внеску фізичними та юридичними особами у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які:

 

1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населених пунктів Гоголівської сільської ради будівництво (реконструкцію) об’єкту будь-якого призначення;

 

1.3.2. змінюють функціональне призначення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

 

1.4 До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва:

1.4.1 об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.4.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.4.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури за окремим рішенням Гоголівської сільської ради;

1.4.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

 

2. Порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради:

 

2.1. Пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради полягає у перерахуванні Замовником до сільського бюджету — сільського цільового фонду (призначення платежу «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради, згідно з Договором.

 

2.2. Величина пайової участі визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеному з Гоголівською сільською радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність села.

 

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради, за зверненням Замовника, приймає рішення про відшкодування Замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі Замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради.

 

2.4. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва». У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

2.5. Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктівГоголівської сільської ради визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва (реконструкції):

2.5.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) — до 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) — до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення та/або об’єктів комерційного призначення з вбудовано-прибудованими чи надбудованими житловими квартирами (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) — розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення — відповідно до пункту 2.5.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.5.2.);

2.5.4. об’єктів самочинного будівництва – до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню та індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках);

2.5.5 за зверненням Замовника щодо встановлення йому процентної величини пайової участі заява розглядається на сесії Гоголівської сільської ради.

2.6. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури або об’єктів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Гоголівської  сільської ради, за зверненням Замовника або поданням відповідного виконавчого органу Гоголівської сільської ради Замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором.

2.7. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток села тощо, що підтверджується відповідними документами).

2.8. У разі нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з  Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти пайової участі.

2.9. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.10. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до цільового фонду Гоголівської  сільської ради (призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»).

2.11. У разі сплати Замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, сільська рада надає довідку про фактичне зарахування таких коштів до бюджету села. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок Замовника будівництва у розвиток інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради для пред’явлення виконавчому комітету сільської ради для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

2.12. Рішення про оформлення права власності приймається виконавчим комітетом сільської ради виключно за наявності вказаної довідки із зазначенням повного виконання умов Договору.

 

Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради.

 

Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради здійснюється на підставі Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради, що укладається між Замовником та виконавчим комітетом сільської ради в особі Гоголівського  сільського голови.

 

3.3. Забудовник звертається до виконавчого комітету сільської ради зі зверненням про виконання Розрахунку розміру пайової участі та встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради для подальшого укладення Договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради.

 

3.4. Замовники, які зареєстрували декларацію чи одержали дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК та розпочали будівництво до набрання чинності даного Положення договір укладають до прийняття об’єкта в експлуатацію.

 

3.5. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення (заяви) Замовника про його укладення (у зверненні щодо укладення договору про пайову участь вказується інформація про банківські реквізити – розрахунковий рахунок, банк, МФО), але до реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

 

До заяви Замовником додаються:

 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

 

розрахунок розміру пайової участі;

 

зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником.

3.6. Підставою для укладення договору є відповідне рішення сесіїГоголівської  сільської ради, яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктівГоголівської сільської ради.

 

3.7. Виконавчий комітет сільської ради готує проект Договору та направляє його Замовнику для підписання. Протягом 2 робочих днів Замовник повертає до виконавчого комітету підписаний проект Договору.

 

3.8. Договір, укладений між сільською радою та Замовником, підписується сільським головою.

 

3.9. Істотними умовами Договору є:

 

— розмір пайової участі;

— строк (графік) сплати коштів пайової участі;

— відповідальність сторін.  

 

Встановлення розміру пайової участі замовника:

 

4.1. Невід’ємною частиною Договору є Розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі виконується виконавчим комітетом сільської  ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення Замовника про встановлення розміру пайової участі та виконання Розрахунку пайової участі для подальшого укладення Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

 

4.2. Для виконання Розрахунку Замовник зобов’язаний надати:

— виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

— виконану ліцензованою проектною організацією проектно-кошторисну документацію в повному обсязі;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

— висновок проектної або іншої організації, що мають ліцензії, щодо кошторисної вартості будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки Замовника (при необхідності);

— копію відповідного розділу проектно-кошторисної документації, в якій визначені техніко-економічні показники об’єкта будівництва, затверджену Замовником;

 

— копії технічних умов.

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

 

4.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

 

П = З × Б/100

де: П — розмір пайової участі у грошовому виразі, (грн.);

З — загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування (грн.);

Б — розмір відсотку.

Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні.

 

5. Порядок використання коштів пайової участі розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктівГоголівської сільської ради:

 

5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів будівництва, можуть використовуватися виключно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради.

 

5.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради, приймає Гоголівська  сільська рада.

 

6. Контроль за надходженнями пайових внесків:

6.1. На виконком сільської ради покладається контроль:

6.1.1. за проведенням Розрахунку розміру пайової участі до Договору;

6.1.2. за виконанням фінансових зобов’язань;

6.1.3. за збереженням Договорів про пайову участь.

7. Заключні положення:

7.1. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

7.2. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

7.3. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

7.4. У разі невиконання Замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів визначених у Розрахунку до договору, виконавчий комітет сільської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

7.5. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у Замовника, для будівництва об’єкта.

7.6. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються у судовому порядку.

7.7. Це Положення набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

 

  1. Сільський голова                                                                       П.В. Примак

 

Додаток №2

до рішення Гоголівської сільської ради

від ___________ 2013 р.

 

Договір №

Про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради

 

«____»____________________ р.

Гоголівська сільська  рада, в особі Гоголівського  сільського голови Примака П.В., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та _____________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи) що діє на підставі власного волевиявлення (далі — Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради та перерахувати до спеціального цільового фонду Гоголівської сільської ради на спеціальний рахунок цільового фонду соціального розвитку Гоголівської сільської ради, відкритий в ————— Управлінні Державного казначейства України в Київській області (рахунок № ________________, код _______, МФО __________, код ЗКПО ___________, банк _________________) (далі — Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради у розмірі, що дорівнює ___ відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку.

 

Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, якій є його невід’ємною частиною.

ІІ. Зобов’язання Сторін

 

1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом у строк до «____» ____________ 20___ року, на рахунок цільового фонду Гоголівської сільської ради з призначенням платежу: «пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради».

 

2. За цим Договором, з моменту зарахування на рахунок цільового фонду соціального розвитку Гоголівської  сільської ради грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами сільській раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Гоголівської  сільської ради.

 

3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради.

ІІІ. Особливі умови

1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Гоголівської сільської ради.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради щодо перерахування в повному обсязі коштів,Гоголівська  сільська  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.

3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

V. Строк дії договору:

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 

VІ. Інші умови:

1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

2.  Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.  Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

 

VII. Адреси та реквізити Сторін

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

 

Гоголівська сільська рада Замовник

Адреса: Київська область, Броварський район, село Гоголів вул. Київська, 160

Р/р

в

МФО

код ЕДРПОУ

тел./факс: 2-72-42, 2-71-52

 

_______________________ (П.І.Б.) ______________________ (П.І.Б.)

(підпис)                                                     (підпис)

«____» _________________ 20____р. «___» ______________ 20____р.

 

 

Додаток №1 до Договору

від__________№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

_______________________

(сільський голова)

 

«____»__________20___ р.

 

Розрахунок величини пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

 

Гоголівська сільська рада, в особі сільського голови Примака П.В.., що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб), (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради ради від «___» __________ 20 ___ р. № _____ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ________________________________________________________.

(найменування та адреса об’єкта)

1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта, розташована у ___ зоні згідно з генпланом села Гоголів.

2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить : ________________________________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з

наданою Замовником документацією становить ___________________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

 

5. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єкта, кошторисна вартість якого визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

 

ПУ = ( ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім ) х %

де: ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки, якщо витрати

враховані в кошторисі;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель,

споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна,

якщо витрати враховані в кошторисі;

Вім – витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, якщо витрати враховані в кошторисі;

% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

6. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради від «___»__________ 20___ р. № ______.

 

Гоголівська сільська рада Замовник

Адреса: Київська область, Броварський район, село Гоголів вул. Київська,160

Р/р

в

МФО

код ЕДРПОУ

тел./факс: 2-72-42, 2-71-52

 

_______________________ (П.І.Б.) ______________________ (П.І.Б.)

(підпис)                                                        (підпис)

«____» _________________ 20____р. «___» ______________ 20____р.

 

 

Додаток №2 до Договору

від__________№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

(сільський голова)

«____»__________20___ р.

 

Графік оплати коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради.

 

Село Гоголів «_____»_____________20___р.

 

Гоголівська сільська рада, в особі сільського голови Примака П.В., що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб), (далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради від «___» __________ 20 ___ р. № _____ домовилися про таке:

1.Оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі та у строки:

___% від загального розміру пайової участі, у сумі ________грн. до «____»________20___ р.,

___% від загального розміру пайової участі, у сумі ________грн. до «____»________20___ р.,

___% від загального розміру пайової участі, у сумі ________грн. до «____»________20___ р.

2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради від «___»__________ 20___ р. № ___.

Гоголівська сільська рада Замовник

Адреса: Київська область, Броварський район, село Гоголів вул. Київська,160

Р/р

в

МФО

код ЕДРПОУ

тел./факс: 2-72-42, 2-71-52

 

_______________________ (П.І.Б.) ______________________ (П.І.Б.)

( «____» _________________ 20____р. «___» ______________ 20____р.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Гоголівської  сільської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Необхідність прийняття рішення про залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво (реконструкцію) об’єктів на території населених пунктів Гоголівської сільської ради, виникла у зв’язку  з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Гоголів та Зоря. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів сільської ради  дасть можливість частково компенсувати ці витрати.

 

У зв’язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.

 

Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків) забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради.

 

Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:

— мешканців села Гоголів та Зоря, які потерпають від аварій на зношених мережах та комунікаціях, інших незручностей, пов’язаних  із гальмуванням розвитку  інженерно транспортної та соціальної інфраструктури;

— водіїв транспортних засобів через незадовільний стан доріг населених пунктів сільської ради;

— інвесторів, які незадоволені станом інфраструктури населених пунктів сільської ради;

— суб’єктів господарювання, які виконують роботи на об’єктах інфраструктури за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті сільської ради.

 

2. Цілі державного регулювання:

 

Метою цього регуляторного акта є:

 

— встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об’єктів  містобудування на території сіл Гоголів та Зоря;

— забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;

— створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради впроваджується на підставі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сілсьької ради не передбачено.

 

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сілсьької ради визначається методика розрахунку пайової участі (внеску) при будівництві нових, реконструкції, реставрації капітальному ремонту існуючих об’єктів містобудування. При визначенні величини пайової участі (внеску) враховується вартість об’єкта та його соціально-економічна важливість для територіальної громади населеного пункту.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов’язане з його прийняттям. Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво (реконструкцію) об’єкта містобудування, крім випадків визначених в даній Методиці.

Запропонований механізм пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради відповідає вимогам чинного законодавства України.

Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської  сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території села Гоголів та Зоря.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до сільського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб — інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера впливу Вигоди Витрати

Інтереси держави:

1. Збільшення надходжень, що мають цільове спрямування до сільського  бюджету на покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради;

2. Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу населених пунктів Гоголівської  сільської ради. Не передбачені Інтереси суб’єктів господарювання. Право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів Гоголівської сільської ради: Сплата пайового внеску.

Інтереси громадян:

1. Покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

2. Додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально-економічного розвитку населених пунктів Гоголівської сільської ради. Сплата пайового внеску.

 

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.

8. Показники результативності регуляторного акта.

— Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Гоголівської сільської ради;

— Розмір додаткових надходжень до сільського бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;

— Ефективності використання коштів забудовників.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Цільова група: фізичні особи та суб’єкти господарювання.

Терміни проведення відстеження результативності:

Базове — до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне — через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.

Періодичне — через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.

Виконавчий комітет Гоголівської  сільської ради

 

 

Добавить комментарий