Положення та проект рішення Про порядок присвоєння поштових адрес

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту.

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», управління землеустрою, архітектури та містобудування Гоголівської сільської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у селі Гоголів та Зоря» з аналізом регуляторного впливу, підготовленого згідно Плану діяльності виконавчого комітету Гоголівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2013 рік.

З даним регуляторним актом можна ознайомитися також на офіційному сайті Гоголівської сільської ради (у рубриці «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються впродовж місяця від дати публікації на сайті сільської ради та розміщення на стенді інформацій в приміщенні ради за адресою: 07452, с. Гоголів, вул. Київська,160 Броварського району Київської області, тел. 2-72-47.

ГОГОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять шоста (позачергова ) сесія VІ скликання

РІШЕННЯ

«20» червня 2013 р с. Гоголів №_____

«Про затвердження порядку

присвоєння та зміни поштових адрес

об’єктам нерухомого майна у

селі Гоголів та с. Зоря»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі аналізу регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Гоголівської сільської ради «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у селі Гоголів та Зоря» сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у селі Гоголів та Зоря згідно додатку до цього рішення.

2. Термін дії даного рішення — безстроковий.

3. Комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту і зв’язку:

3.1. здійснити повторне відстеження результативності регуляторного впливу через рік з дня вступу його в дію;

3.2. підготовити звіт про відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення та винести його на розгляд виконавчого комітету Гоголівської сільської ради через місяць після здійснення повторного відстеження;

3.3. здійснювати періодичне відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення через кожні 3 роки після повторного відстеження.

4. Діловоду сільської ради Литош М.Г. розмістити дане рішення на сайті сільської ради.

5. Секретарю сільської ради Науменко Н.К. проект рішення оприлюднити на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту і зв’язку.

Сільський голова П.В. Примак

Додаток
до проекту рішення 26 (позачергової) сесії VІ скликання Гоголівської сільської ради

від 20 червня 2013 р.

Порядок

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна

у селі Гоголів та с. Зоря

1. Загальні положенння.

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у селі Гоголів та с. Зоря (далі — Порядок) встановлює на території сіл єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, основи ведення адресної бази населених пунктів.

Порядок діє на території населених пунктів Гоголівської сільської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

— адреса–ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

— нерухоме майно — об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;

— земельна ділянка, призначена для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд;

— будинок — жила чи нежила будівля;

— тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності — невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

— власники об’єктів нерухомого майна — юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;

— домоволодіння — два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

— жилий (житловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

— квартира — ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

— комплекс нежилих будинків — дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;

— нежилий (нежитловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

— об’єкт нерухомого майна — нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

— окремі частини будинків — приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

— приміщення службового, допоміжного та технічного призначення — комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

— самостійний об’єкт права власності — об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домовладінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо).

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я сільського голови.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси додаються такі документи:

— копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку;

— для фізичної особи — копія паспорту;

— для юридичної особи– копія Статуту;

— копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

— документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

— дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, у разі присвоєння поштової адреси об’єктам незавершеного капітального будівництва.

2.3. Секретар виконкому сільської ради приймає документи та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Гоголівської сільської ради.

2.4. Секретар виконкому, відповідальний за підготовку проекту рішення виконавчого комітету щодо присвоєння чи зміни поштової адреси, перед початком підготовки рішення зобов’язана перевірити, відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

2.5. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому сільської ради не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).

2.6. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п. 2.2. цього Порядку, секретар виконкому надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.7. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику секретарем виконкому надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

2.8. За результатами розгляду заяв, секретар виконкому виносить на розгляд виконкому сільської ради проект рішення про присвоєння чи зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.9. У разі прийняття рішення виконкому сільської ради, секретарем виконкому, заявникам надаються рішення стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з протоколу з мотивацією стосовно розгляду вказаної заяви.

3. Види адрес та особливості їх присвоєння.

3.1. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому сільської ради.

3.2. Підготовка проектів рішень виконкому сільської ради здійснюється секретарем виконкому, з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

3.3. Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, тощо) розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

3.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

— земельним ділянкам для ведення особистого селянського господарства;

— спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

— окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

— вбудованим приміщенням;

— приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерних мережах;

— об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

3.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією секретаря виконкому сільської ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3.6. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

3.6.1 Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири – відповідною арабською цифрою після слова «квартира».

3.6.2 Адреси нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна ( за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою через дефіс після номера об’єкта.

3.7. У випадках, коли на відповідній вулиці забудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, яка знаходиться, неможливо надати номер, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною буквою через дефіс.

3.8. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків) то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною буквою через дефіс.

3.9. У разі потреби в присвоєнні самостійної адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому сільської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

3.10. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

— вулиця;

— провулок.

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище;

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території села, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

4.2. У разі заяви власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2008 року № 7/5, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до виконкому сільської ради щодо зміни поштової адреси.

Секретар виконкому сільської ради Н.К.Науменко

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Гоголівської сільської ради

«Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в с. Гоголів та с. Зоря»

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Гоголівської сільської ради «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в с. Гоголів та с. Зоря» (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в селі Гоголів та с. Зоря уніфікації назв вулиць, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками виникла необхідність у затвердженні Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в селах Гоголів та Зоря.

Причини та умови виникнення проблеми:

— відсутній єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна: не розроблена та не затверджена в установленому порядку система, за якою власник нерухомого майна може отримати чи змінити адресу будинку, частині нерухомого майна;

— відсутні або не збережені рішення про перейменування вулиць та пере нумерацію будинків у 1950-2000 роках;

— при реєстрації нерухомого майна при перекладі назв вулиць було допущено помилки.

Відсутність чіткої нумерації об’єктів нерухомого майна справляє негативний вплив на фізичних та юридичних осіб, органи державної влади та місцевого самоврядування.

2. Цілі державного регулювання.

Основною метою даного регулювання є забезпечення володіння об’єктами нерухомого майна у відповідності до логічного та порядкового їх розташування, встановлення порядку оформлення при присвоєнні та зміні адрес об’єктів нерухомості, правовстановлюючих документів на майно, досягнення відсутності однакових номерів, прогалин в нумерації та інше.

Зазначений проект покращує умови використання, утримання та розпорядження будинками, нежитловими будівлями та спорудами

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Можливі способи

досягнення цілей

Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу
Бездіяльність Не забезпечує виконання основних положень державної регуляторної політики Виникають значні труднощі при перереєстрації, оформленні спадщини, купівлі-продажу та інших діях з нерухомістю
Надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентарізації та ін. присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомого майна, вносити зміни до існуючих адрес Виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією Невідповідність принципам регуляторної політики; відсутність уніфікованої системи у наданні та зміни адрес; проблема не розв’язується
Обраний спосіб Чіткий та уніфікований спосіб присвоєння та зміни адрес обєктам нерухомого майна Забезпечує принципи державної регуляторної політики; досягнення відсутності однакових номерів, помилок в назвах вулиць

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення найбільш ефективних умов для користування об’єктами нерухомості.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

— приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, норм логіки та послідовності;

— регламентується порядок надання та зміни адрес;

— встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна.

Для впровадження цього регуляторного акту виконавчим органом Гоголівської сільської ради будуть здійснені наступні організаційні заходи:

— розгляд та обговорення проекту рішення «Про затвердження порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна у селах Гоголів та Зоря» на засіданні позачергової сесії сільської ради;

— оприлюднення регуляторного акту в засобах масової інформації і на офіційному сайті Гоголівської сільської ради;

— прийняття та врахування зауважень (за наявності);

— затвердження проекту рішення на наступному засіданні Гоголівської сільської ради.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Поширення дії регуляторного акта забезпечує компетентне вирішення питань щодо:

— досягнення відсутності однакових номерів, виправлення орфографічних помилок в назвах вулиць;

— забезпечення безперешкодної реєстрації, перереєстрації, купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, оформлення спадщини та інших дій з об’єктами нерухомості.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Таблиця вигод та витрат:

Базові групи інтересів Вигоди Витрати
Орган місцевого самоврядування
— Уніфікація та створення реєстру об’єктів нерухомості;

— Забезпечення співвідношення місця розташування об’єкта нерухомості його адресі;

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акту, актів індивідуального використання
Фізичні та юридичні особи Безперешкодна реєстрація, перереєстрація, купівля-продаж та інші дії з об’єктами нерухомого майна Витрати, робочого часу працівників при зміні або присвоєнні поштової адреси
Територіальна громада села Безперешкодна реєстрація, перереєстрація, купівля-продаж та інші дії з об’єктами нерухомого майна Витрати власного робочого часу при зміні або присвоєнні поштової адреси

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Оскільки необхідність присвоєння та зміни адрес носить перманентний характер, термін дії регуляторного акту встановлюється на необмежений термін або до прийняття нових нормативних актів. Уразі потреби за підсумками аналізу відстеження результативності до Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості в селах Гоголів та Зоря, вноситимуться зміни.

8. Показники результативності регуляторного акта

— Інформація щодо кількості об’єктів нерухомості, яким надано, чи змінено адреси;

— Оцінка кількості скарг щодо неналежної зміни чи присвоєння поштових адрес.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом використання статистичних даних постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорт у і зв»язку Гоголівської сільської ради ради.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності. Періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Розробник: виконком Гоголівської сільської ради, 07452, с. Гоголів, вул.Київська, 160, тел. 2-72-47.

Секретар виконкому сільської ради Н.К.Науменко

Добавить комментарий