Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту с.Зоря

Повідомлення

 

про оприлюднення регуляторного акта — проекту рішення Гоголівської  сільської ради Броварського району Київської області  «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зоря Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області».

 

 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  Гоголівська сільська рада Броварського району Київської області виносить на публічне обговорення  проект рішення  «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зоря  Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області», аналіз  регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту.

 

Метою проекту рішення є забезпечення економічного регулювання земельних відносин в с. Гоголів, визначення розмірів плати за користування землею.

 

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

 

07452, Київська область, Броварський район, с.Гоголів, вул. Київська,160

 

e-mail:  marinagogoliv@ukr. net

 

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту, аналізу регуляторного впливу та звіт про відстеження результативності регуляторного акту розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Гоголівської  сільської ради Броварського району Київської області.

 

Зауваження та пропозиції  приймаються  протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту рішення, аналізу його регуляторного впливу та звіту відстеження результативності.

 

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

 

— письмово на адресу: 07452, Київська область, Броварський район, с.Гоголів, вул. Київська,160, тел. 04594- 27-2-47,

 

— електронною поштою на адресу: marinagogoliv@ukr.net

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту регуляторного акта —  рішення  Гоголівської  сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зоря   Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області»

 

 

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р., Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004р., визначає правові і організаційні заходи  реалізації проекту рішення Гоголівської  сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зоря  Гоголівської ради Броварського району Київської області».

 

 

1.      Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»  нормативна грошова оцінка  земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів  незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше один раз на 5-7 років. Така оцінка була проведена в 2009 році ТОВ «Київський інститут стратегії регіонального розвитку» та  затверджена  рішенням №786  ХХУІІ сесії   Гоголівської сільської ради У скликання  30 грудня  2009 року.

 

З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для ремонту вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою.

 

Враховуючи те, що закінчується термін її дії, у 2015 році Гоголівською сільською радою укладено договір з  ТОВ «Візир» щодо розробки нової  нормативної грошової оцінки земель с. Зоря. Робота виконана, розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Зоря пройшла експертизу в Головному управлінні Держгеокадастру у Київській області, про що є відповідний висновок.

 

Прийняття цього регуляторного акта – рішення Гоголівської   сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зоря Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області» передбачає використання нормативної грошової оцінки для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок  згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

 

2.      Визначення цілей регулювання:

 

—   визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель с. Зоря;

 

—   врегулювання правовідносин між власником на землю ( Гоголівська сільська рада) та суб’єктами земельних відносин;

 

—   стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

 

—   збільшення доходів сільського бюджету від надходжень плати за землю;

 

—   задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 

 

3.      Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 

1.Залишити питання неврегульованим, тим самим недоотримати додаткових надходжень від плати за землю, неможливості направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему.

 

2.Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення  Гоголівської сільської   ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села  с.Зоря Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області».

 

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи сільської ради, її виконавчого комітету, податкової інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин.

 

 

4.      Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:

 

—   рішенням  Гоголівської сільської ради чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель  в межах населеного пункту сільської ради;

 

—  органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населеного  пункту  сільської ради.

 

 

5.       Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

 

—   введення в дію нормативної грошової оцінки земель в межах   с. Зоря;

 

—   практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель в межах  с. Зоря  для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;

 

—   направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 

Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

 

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

 

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

 

 

6.      Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

 

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або  користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

 

Сфери  впливу

Вид впливу

 

Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні

Збільшення розміру плати за землю.

 

Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України

 

Зростання надходжень до сільського бюджету від плати за землю.

 

7.      Аналіз вигод та витрат

 

 Основними групами впливу даного документу слід вважати:

 

— орган місцевого самоврядування;

 

— територіальну громаду с. Зоря  Гоголівської сільської ради;

 

— громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

 

Група впливу

Вигоди

Витрати

 

Орган місцевого самоврядування

Зростання надходжень до сільського бюджету.

 

 

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Зоря.

 

Часові витрати посадових осіб на розробку регуляторного акту

 

Територіальна громада с.Зоря.

 

Регулювання та планування надходжень до сільського бюджету, більш ефективне  використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 

Громадяни та юридичні особи, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

Зростуть  можливості  отримати земельну ділянку в оренду чи у власність

 

Збільшення витрат на сплату земельного податку та орендної плати.

 

 

8.      Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

 

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

 

 

9.      Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Показниками результативності запропонованого проекту рішення Гоголівської  сільської ради є збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

 

10.  Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

 

Відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення:

 

— базового відстеження результативності регуляторного акта до дня набрання чинності регуляторного акту,

 

— повторного відстеження результативності регуляторного акта  через  рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом,

 

— періодичного відстеження результативності регуляторного акта через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Секретар сільської ради                                   І.П. Костяна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОГОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акту

 

1.Вид та назва регуляторного акту: рішення  Гоголівської сільської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Зоря  Гоголівської  сільської ради Броварського району Київської області».

 

2.Назва виконавця заходів відстеження: виконавчий комітет  Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

3.Мета прийняття акту:

 

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

 

— введення в дію нормативної грошової оцінки земель села Зоря;

 

— практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель села гоголів для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земельних ділянок та проведення земельних аукціонів;

 

— збільшення доходної частини сільського бюджету від надходжень плати за землю;

 

— направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження: до набирання актом чинності (з 20.02.2017 по 20.03.2017р.).

 

5. Тип відстеження: Базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

 

1).Збільшення обсягу надходжень до бюджету.

 

2).Направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

 

3).Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянко згідно з законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а  також засоби одержання даних:

 

1).Додаткові надходження коштів до сільського бюджету від плати за землю.

 

2).Направлення додаткових коштів на видатки сільського бюджету пов’язані із соціально-економічним розвитком та благоустроєм села, оскільки споживачами суспільних благ є всі мешканці села.

 

 

 

Секретар сільської ради                                    І.П. Костяна

Добавить комментарий