Програма розроблення документації із землеустрою 2018-2020р.р.

Додаток до рішення №

22 поз сесії УІІ скликання

від 22 грудня 2017 року

 

Програма

розроблення документації із землеустрою населених пунктів Гоголівської сільської ради

Броварського району Київської області на 2018-2020 роки

 

1.Вступ.

Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв’язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.

Земельні відносини пов’язано зі зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості власників землі і землекористувачів, виготовленням картографічних матеріалів, встановлення меж населеного пункту, розмежування земель державної та комунальної власності, що вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.

Програма розроблення документації із землеустрою населених пунктів Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2018-2020 роки(надалі Програма) розроблена у зв’язку необхідністю оновлення картографічного матеріалу, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади, проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, подальшого розвитку земельних відносин, впровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель населеного пункту.

Програму розроблено на підставі та відповідно з Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами.

2.Існуючий стан проблеми.

 

Закон України від 16.09.2012 №5245-17 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» з дня набирання ним чинності (01.01.2013р.) розмежував землі державної та комунальної власності. Тепер межах населеного пункту всі землі, крім земель переданих у приватну власність, є комунальними. Насьогодні гостро стоїть питання державної реєстрації(узаконення) земельних ділянок комунальної власності, без якої власник земельної ділянки – територіальна громада в особі сільської ради, не може передати її у власність або користування іншій особі, що приводить до зменшення обсягу надходжень до сільського бюджету.

Новим генеральним планом планується розширити межі населеного пункту, в зв’язку з цим виникає необхідність у встановленні нових меж та розробленні нормативної грошової оцінки земель, яка є основою для визначення розміру земельного податку, орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом тощо.

 

3. Мета і завдання програми.

 

Метою Програми є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання. Програма повинна сприяти збалансованому та ресурсозберігаючому використанню земельних ресурсів у господарській діяльності.

Основними завданнями програми є:

— розмежування земель державної та комунальної власності,

— формування земельних ділянок комунальної власності,

— проведення інвентаризації земель комунальної власності,

— встановлення меж населеного пункту,

— розроблення(оновлення) нормативної грошової оцінки земель населеного пункту;

— оновлення планово-картографічних матеріалів.

 

 

4.Заходи щодо забезпечення виконання Програми

п/п

Найменування заходу Термін

виконання

Виконавці
1. Розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальної громади населених пунктів Гоголівської сільської 2018-2020 роки виконавчий комітет сільської ради, проектно-вишукувальна організація, яка має відповідну державну ліцензію
2. Проведення інвентаризація земель комунальної власності населених пунктів Гоголівської сільської ради 2018-2020 роки виконавчий комітет сільської ради, проектна організація, яка має відповідну ліцензію
3. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж

Населених пунктів Гоголівської сільської ради, відповідно до генерального плану

2018-2020 роки виконавчий комітет сільської ради, проектна організація, яка має відповідну ліцензію
4. Розроблення(оновлення) технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Гоголівської сільської ради 2018-2020 роки виконавчий комітет сільської ради, проектна організація, яка має відповідну ліцензію
5. Підготовка та проведення конкурсів, аукціонів по продажу земельних ділянок та права оренди земельних ділянок 2018-2020 роки виконавчий комітет сільської ради, проектна організація, яка має відповідну ліцензію

 

5.Фінансове забезпечення Програми

Реалізацію Програми планується здійснювати за рахунок:

  • коштів сільського бюджету,
  • коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,
  • коштів інших джерел не заборонених законом.

Обсяг видатків з сільського бюджету на землеустрій на відповідний рік визначається радою при затвердженні сільського бюджету.

Фінансування Програми за рахунок сільського бюджету здійснюється відповідно до наявних фінансових ресурсів.

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання передбачених програмою заходів і завдань дасть змогу:

  • виготовити правовстановлюючі документи на земельні ділянки комунальної власності,
  • про інвентаризувати земельні ділянки комунальної власності, за результатами інвентаризації отримати правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які можна буде надавати в оренду на конкурентних засадах,
  • встановити межі населеного пункту,
  • сприяти подальшому розвитку земельних відносин,
  • впровадити правові, організаційні, економічні, технологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання земель населеного пункту.

Грошова оцінка і ціна земельної ділянки встановлюється залежно від виду використання, зручності місця розташування, від ступеня окультуреності кожної земельної ділянки та інфраструктурного облаштування території. Об’єктивне оподаткування і об’єктивні ціни на земельні ділянки будуть сприяти нормальним земельним відносинам і отриманню стабільних доходів власниками землі та землекористувачами, державою в цілому, що виправдає затрати на проведення нормативної грошової оцінки.

На основі аналізу виконаних робіт з нормативної грошової оцінки земель можна зробити висновок, що надходження до бюджету від сплати за землю збільшаться.

Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу прискорити економічне зростання населеного пункту та збільшити надходження до сільського бюджету.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, яка несе відповідальність за виконання та кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи координації виконання Програми.

 

 

Секретар сільської ради                                                  І.П.Костяна

Добавить комментарий