Програма Турбота 2018 -2020роки

ПРОГРАМА

соціальної допомоги «Турбота» на 2018-2020 роки

Паспорт програми

1 Назва програми Програма соціальної допомоги«Турбота» на 2018-2020 роки
2 Ініціатор розроблення програми Виконком Гоголівської сільськоїради
3 Розробник програми Виконком Гоголівської сільськоїради
4 Відповідальний виконавець програми Виконком Гоголівської сільськоїради
5 Мета Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в населених пунктах Гоголівської сільської ради через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру.

6 Термін реалізації програми 2018-2020 роки
7 Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми 90 000 грн.
8 Контроль за виконання (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) Комісія з питань планування бюджету, фінансів,цін та соціально-економічного розвитку.

  1. Загальні положення

 

    1. Програма розроблена відповідно статей 26 та  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам з  метоюсоціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

2.1. Фінансово-економічна криза відчутно позначилася на якості життя українців. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов’язань влади, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення , створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3. Мета Програми

3.1. Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

4.1. Категорія громадян, на яких поширюється дія Програмиодинокі громадяни похилого віку, інваліди, ветерани другої світової війни, учасники АТО.

4.2. Пріоритетні завдання:

4.2.1. надання адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;

4.2.2. надання адресної фінансової допомоги хворим та тяжкохворим громадянам, учасникам АТО, постраждалим від стихійного лиха, особам з інвалідністю;

4.3. Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

4.4. Видатки на виконання заходів Програми щороку будуть передбачатися при формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

4.5. З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів сільського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.

5.2. Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців громади.

5.3. До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих нормативних актів.

  1. Напрями діяльності, пріоритетні завдання та заходи програми.

 

Назва напряму діяльності та пріоритетні завдання Перелік заходів програми Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. Очікуваний результат
1 Фінансова підтримка окремих категорій громадян щодо посилення соцзахисту ветеранів, інвалідів та інших незахищених верств населення. Допомога важкохворим 2018-2020 Сільський бюджет   20 000,00 Посилення соцзахисту ветеранів війни, інвалідів, малозабезпечених та інших незахищених верств Посилення соцзахисту ветеранів війни, інвалідів, малозабезпечених та інших незахищених верств населення, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.
2 Допомога на лікування 2018-2020 Сільський бюджет   10 000,00
3 Допомога учасникам АТО 2018-2020 Сільський бюджет   10 000,00
4 Допомога  на поховання непрацюючих громадян 2018-2020 Сільський бюджет   10 000,00
5 Допомога при настанні непередбачуваних обставин (стихійне лихо) 2018-2020 Сільський бюджет 10 000,00
6 Допомога особамз інвалідністю 2018-2020 Сільський бюджет     5 000,00
7 Допомога до свят окремим категоріям населення 2018-2020 Сільський бюджет     5 000,00
8 інші непередбачувані оставини 2018-2020 Сільський бюджет   20 000,00
Всьго 90000,00

 

ГОГОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять друга (позачергова) сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2017 року № 622

Про затвердження програми

Соціальної допомоги «Турбота»

на 2018-2020 роки та

положення про порядок

надання одноразової матеріальної допомоги

громадянам.

 

Відповідно до статей 2628 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, Гоголівська сільськарада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму соціальної допомоги «Турбота» на 2018-2020 роки та положення  про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам (  додається).

2.Головному бухгалтеру сільської ради при формуванні та уточненнібюджету передбачати кошти на виконання Програми.

3.Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми та щорічно розглядати підсумки її виконання.

3.Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів,цін та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                           П.В.Примак

 

 

Додаток до рішення № 622

22 поз сесії VII скликання

Від 22 грудня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам.

Розділ 1. Загальні положення

1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (надалі – матеріальна допомога) для підтримки жителів населених пунктів с.Гоголів та.с.Зоря , які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з важким матеріальним становищем і потребують матеріальної допомоги Гоголівської сільської ради (надалі – сільської ради) за рахунок коштів сільського бюджету відповідно до Програми  «Турбота» та чинного законодавства України, а також, в окремих випадках, — іншим категоріям громадян.

1.2.   Матеріальна допомога надається громадянам,   які проживають та зареєстровані в с.Гоголів та с.Зоря Броварського району Київської області.

1.3.  Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті на поточній рік за класифікацією видатків 3270  «Інші заклади та заходи ».

1.4.  Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до голови Гоголівської сільської ради.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину  розглядається на засіданні виконавчого комітету Гоголівської сільськоїради.

2.2. Матеріальна допомога надається:

а) за умови настання непередбачених надзвичайних ситуацій: на проведення медичних операцій; особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха; особам, які беруть участь в антитерористичній операції або членам сім’ї такої особи; сім’ям мобілізованих громадян,  в інших особливих обставинах, якщо сім’я не може подолати складну життєву ситуацію без сторонньої допомоги, в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті ( родичам померлого за заявою);

 

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні документи:

–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

–   копія паспорту;

–   копія ідентифікаційного номеру;

– реквізити карткового або іншого рахунку в банку.

Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються:

–         на лікування та операцію – заключення медичного закладу та виписка з історії хвороби .

–        на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, яка сталася ;

–        документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції ;

–        документ, що підтверджує  необхідність лікування або реабілітації ( для учасників АТО);

–         довідка про мобілізацію;

–         акт обстеження матеріально побутових умов, складений депутатом сільської ради та завірений у встановленому законом порядку ( за потреби);

–         довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка.

–         інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин ( за потреби).

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

2.5.  Допомога надається у таких розмірах:

– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування— 5 тисяч гривень;

– громадянам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло-2тисяч гривень ;

– громадянам, які беруть  участь в антитерористичній операції  ( учасники АТО або членам їх сімей) –500 гривень;

– громадянам, які беруть   участь в антитерористичній операції для проведення лікування та реабілітації  –  500 гривень.

–  громадянам, які призвані по частковій мобілізації ( членам їх сімей) – 500 грн. в залежності від рівня забезпеченості сім»ї.

2.6. Допомога на поховання надається  в розмірі 1000 грн.

2.7. Матеріальна допомога для одного громадянина чи сім’ї надається не більше ніж один раз на рік . Розмір матеріальної допомоги визначається постійною комісією в залежності від потреби та фінансового забезпечення витрат, затверджених сільським бюджетом, шляхом прийняття постійною комісією протокольного рішення, яке виноситься на розгляд та затвердження  засідання сесії сільської ради у встановленому законодавством порядку.

2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні постійної комісії  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

–    невідповідності поданих документів;

–    відсутності коштів у сільському бюджеті;

–   повторного звернення особи протягом .

Розділ 3. Заключні положення

 3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  розглядаються протягом 45 календарних днів.

3.2.Контроль за повнотою наданих документів та виплатою матеріальної допомоги покладається на головного бухгалтера Гоголівської сільськоїради.

3.3. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям  громадян, громадянам,  які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян не можуть використовуватися для іншої мети. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів,цін та соціально-економічного розвитку.

 

Секретар ради                                    І.П. Костяна

Добавить комментарий