Програма з благоустрою на 2018-2020 роки

Додаток до рішення № 626

22 поз сесії VII скликання

Від 22 грудня 2017 року

Програма
благоустрою населених пунктів 
Гоголівської сільської ради

на 2018-2020 роки

І. Назва програми: «Програма благоустрою населених пунктівГоголівської сільської ради на 2018-2020 роки».

Вступ

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, з утримання дорожнього господарства, боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожнього господарства, озеленення території, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо.

На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

ІІ. Загальні положення:

Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради здійснюється в інтересах жителів Гоголівської територіальної громади, з метою покращення соціально-економічних, екологічних та організаційно-правових умов для створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля підвідомчої території.

ІІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
 • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.;
 • Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

ІV. Мета Програми:

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються на території населених пунктів, з метою їх раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля:

 • поліпшення благоустрою населених пунктів ради;
 • підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні;
 • забезпечення своєчасної реконструкції та ремонту доріг;
 • підримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів,медичних закладів, закладів культури;
 • вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;
 • впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків;
 • освітлення вулиць ( відновлення вуличного освітлення, реконструкція та ремонт);
 • проведення озеленення населених пунктів.

V. Виконавці Програми:

 • Виконком Гоголівської сільської ради;
 • КП «Оглав»;
 • підрядні дорожно-будівельні організації;
 • підприємства та установи розміщені в межах території Гоголівськоїсільської ради;
 • домовласники;

Основними шляхами і засобами виконання даної Програми є робота Виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

VI. Основні Програмні заходи:

 1. Розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;
 2. Організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;
 3. Створити умови для реалізації прав суб’єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;
 4. Здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об’єктів;
 5. Організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності;
 6. Здійснення контролю за належним дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;
 7. Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів доріг населених пунктів;
 8. Проводити роботи з реконструкції та ремонту вуличного освітлення;
 9. Запровадити роздільне збирання сміття ( на перспективу), забезпечити вивіз та утилізацію твердих побутових відходів, облаштувати майданчики для збирання сміття.
 10. Придбання контейнерів для сміття( на перспективу).
 11. Забезпечити безпечну експлуатацію обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

 12. Здійснення благоустрою територій навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів, медичних закладів, закладів культури Гоголівськоїсільської ради;
 13. Розчистка вулиць від снігу.
 14. Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ.
 15. Санітарна очистка кладовищ.
 16. Висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.
 17. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми благоустрою згідно з обсягами фінансування.

VІI. Обсяги робіт та джерела фінансування

Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, державного бюджету,обласного бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Щорічно, враховуючи реальну ситуацію, сільському голові та постійним комісіям можна здійснювати коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.

Роботи, що плануються виконуватись в Гоголівській сільській раді:

 • капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць населених пунктів територіальної громади;
 • поточні ремонти доріг населених пунктів;
 • будівництво пішохідних тротуарів в с. Гоголів ( на перспективу);
 • реконструкція, відновлення, ремонт вуличного освітлення тавстановлення світильників LED в усіх населених пунктах Гоголівськоїсільської ради.
 • будівництво,реконструкція та технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій в с.Гоголів;

 • реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації с.Гоголів;
 • поточні та капітальні ремонти шкільних та дошкільних навчальних закладів,медичних закладів та закладів культури;
 • надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів;
 • придбання сміттєвих контейнерів( на перспективу);
 • обслуговування та оплата вуличного освітлення;
 • утримання та забезпечення безпечної експлуатації дитячих ігрових та спортивного майданчиків;

 • послуги дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу, грейдерування доріг).
 • санітарна очистка кладовищ.

VІІI. Очікувані результати реалізації Програми.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;
 • покращення екологічної ситуаці у населених пунктах;
 • своєчасну реконструкцію та ремонт доріг;
 • відновлення мережі вуличного освітлення ;
 • поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;
 • зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
 • підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;
 • впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, придбання сміттєвих баків для вивозу ТПВ;
 • запровадження системи роздільного збирання сміття( на перспективу);
 • підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення,залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;
 • формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг.

Паспорт програми

 1. Назва — Програма «Благоустрій населених пунктів Гоголівської сільської ради на 2018-2020 роки».
 2. Підстава для розробки – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р.; Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.
 3. Замовник програми – Виконком Гоголівської сільської ради.
 4. Мета: Забезпечити своєчасну реконструкцію та ремонт доріг; освітлення вулиць; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів.
 5. Початок – січень 2018 рік, закінчення – грудень 2020 рік.
 6. Термін виконання – 3 роки.
 7. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки сільського бюджету – 5 млн. 730 тис. грн.

Очікуванні результати виконання. При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна, демографічна ситуація, поліпшаться умови для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищиться рівень громадського порядку.

 1. Контроль за виконанням – постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів,соціального розвитку села, благоустрою та екології та постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту і зв»язку.
 2. Термін звітності – 2 рази на рік.

Сільський голова                                                     П.В.Примак

План заходів «Програма благоустрою населених пунктів Гоголівськоїсільської ради на 2018-2020 роки»

з/п Найменування заходу сума коштів місцевого бюджету
1 Проводити місячники з благоустрою, санітарного очищення та оновлення екологічної обстановки
2 Проводити загальні сільські суботники
3

Гідродинамічна очистка каналізаційної системи

180тис.грн.

4 Прибирання та обкоси придорожньої зони, скверів, парків, прибудинкових територій. (Придбання ПММ, тримеру та запчастин) 120 тис.грн
5 Ремонт пам’ятників та благоустрій прилеглої території навколо них 50 тис.грн
6

Ремонт будівлі водопровідної насосної станції

155 тис.грн
7 Благоустрій кладовища, ремонт під’їзних шляхів та огорожі до кладовищ 300 тис.грн
8 Оплата послуг із благоустрою населених пунктів 580 тис.грн
9

Проведення лінії електропередачі зі встановленням трансформаторної підстанції до очисних споруд

300 тис.грн.

10 Послуги з поточного ремонту спортивних та дитячих майданчиків 180 тис.грн
11 Послуги з прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги. 300 тис.грн
12

Послуги з обслуговування бюветів

140тис. грн
13 Придбання вапна та щіток для побілки об’єктів благоустрою 20 тис.грн
14 Вивіз ТПВ (прибирання вулиць) 680 тис. грн
15 Придбання інвентарю для проведення робіт з благоустрою 80 тис. грн.
16 Придбання фарби для фарбування об’єктів благоустрою 60 тис.грн
17 Придбання пакетів та мішків для сміття 20 тис. грн.
18 Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення, послуги з техобслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення 2млн. грн.
19 Забезпечення безпеки руху в зимовий період (очищення доріг від снігу) 65,0 тис.грн
20

Зрізання та кронування дерев

500 тис. грн

Сільський голова                                                    П.В.Примак

Добавить комментарий