Програма заходів з організації роботи громадського формування Стріла на 2018-2020р.

Додаток до рішення № 624

22 поз сесії VII скликання

Від 22 грудня 2017 року

 

 

 

 

Паспорт

Програми заходів з організації роботи громадського формування з охорони громадського порядку «Стріла»

на 2018 – 2020 роки

 

Назва

Програми заходів з організації роботи громадського формування з охорони громадського порядку «Стріла»

на 2018 – 2020 роки

 

 

Підстава для розроблення

 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»

Розробники Програми Виконавчий комітет Гоголівської сільської ради
Виконавці Програми Виконавчий комітет Гоголівської сільської ради
Учасники Програми Гоголівська сільська рада,Броварський ВП ГУ НП в Київській обл..,ГФ з ОГП «Стріла»
Термін реалізації Програми 2018-2020 роки

 

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

1500,0 тис.грн.
Очікувані результати виконання Програми Покращення правопорядку в населених пунктах, захист конституційних прав і свобод громадян.
Контроль за виконанням Програми Комісія з питань планування, бюджету,фінансів,цін та соціально-економічного розвитку.

ПРОГРАМА

заходів з організації роботи громадського формування з охорони
громадського порядку «Стріла»

Мета програми

Метою програми є підтримка громадського формування з охорони громадського порядку ’’Стріла” (далі ГФ з ОГП “Стріла” с.Гоголів) на виконання ним завдань по забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам разом з працівниками національної поліції, запобіганні і протидії злочинності та правопорушенням на території с.Гоголів та с.Зоря.

Основні завдання програми

Надання підтримки громадському формуванню у забезпеченні ним громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам на території сіл.

Сприяння органам національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, громадян від злочинних посягань.

Участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.

Очікувані результати і ефективність Програми

Покращення правопорядку в селах, захисту конституційних прав і свобод громадян.

Надання допомоги органам національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним правопорушенням.

Зменшення кількості правопорушень які скоїли неповнолітні.

Обмежування відвідування неповнолітніми у нічний час ігрових залів, комп’ютерних клубів, дискотек та інших закладів.

Надання невідкладної допомоги особам які потерпіли від нещасних випадків

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 1 до Програми.

Обсяг і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів загальною фонду сільського бюджету та інших не заборонений законом джерел.

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування, тис. грн

У тому числі за роками

2018

2019

2020

За рахунок коштів загального фонду сільського бюджету с.Гоголів

1500,0

450,0

500,0

550,0

Додаток 1

до Програми підтримки громадського формування з охорони громадського порядку “ Стріла” с.Гоголів на 2018-2020 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

програми підтримки громадського формування
з охорони громадського порядку “Стріла”
с.Гоголів на 2018-2020 роки

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення правопорядку в населених пунктах, захист конституційних прав і свобод громадян

Постійно

ГФ з ОГП “Стріла” с. Гоголів

2.

Разом з органами національної поліції- організація профілактичних заходів, спрямованих на запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів

Постійно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ 3 ОГП “Стріла” с.Гоголів

3.

На базі Броварського ВП ГУ НП в Київській обл проводити семінари, навчання членів громадського формування з правової та спеціальної підготовки. Розробити тематичний план проведення занять

Щоквар—тально

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ 3 ОГП “Стріла” с.Гоголів

4.

Раз на місяць проводити наради з членами штабу формування, на яких аналізувати стан правопорядку в населених пунктах. На основі цього аналізу розробляти та вживати необхідних заходів

Щомісяця

ГФ з ОГП “Стріла” с. Гоголів

5.

Проводити інструктажі для членів громадських формувань у ході спільних заходів з органами національної поліції.

При

потребі

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ 3 ОГП “Стріла” с.Гоголів

6

Узагальнювати, вивчати досвід і впроваджувати на практиці зразкові методи діяльності в роботі дільничних інспекторів поліції в питаннях співпраці з громадськими формуваннями, роботі з населенням та з правопорушниками.

Щорічно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ 3 ОГП “Стріла” с.Гоголів

7.

Проводити прийоми громадян, налагоджувати ділові стосунки з керівниками підприємств та організацій села і навчальних закладів з метою впровадження запобіжних заходів щодо профілактики правопорушень

Постійно

ГФ з ОГП “Стріла” с.Гоголів

 

8.

Для підвищення ефективності роботи громадського формування, забезпечення громадського порядку в житловому секторі,максимального охоплення патрулюванням територій житлових масивів, навчальних закладів та районів зі складною криміногенною обстановкою встановити графіки і маршрути спільних патрулювань

Постійно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ З ОГП “Стріла” с.Гоголів

9.

Запровадити спільні чергування членів громадського формування “Стріла” та дільничних інспекторів поліції під час проведення масових заходів.

Постійно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ З ОГП “Стріла” с.Гоголів

10.

Забезпечити взаємний обмін інформацією з органами національної поліції для спільного вирішення завдань з охорони правопорядку, профілактики та попередження злочинів і правопорушень.

Разом з органами внутрішніх справ проведення рейдів щодо обмеження неповнолітніх у відвідуванні ігрових залів, комп’ютерних клубів , дискотек та інших закладів у нічний час

Надання невідкладної допомоги особам які потерпіли від нещасних випадків, рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Надавати допомогу працівникам виконавчих ІЗ органів Гоголівської сільської ради при здійсненні ними рейдів та перевірок, проведенні масових заходів

Постійно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ З ОГП “Стріла” с.Г оголів

11

Разом з органами внутрішніх справ проведення рейдів щодо обмеження неповнолітніх у відвідуванні ігрових залів, комп’ютерних клубів , дискотек та інших закладів у нічний час

Постійно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ З ОГП “Стріла” с.Гоголів

12

Надання невідкладної допомоги особам,які потерпіли від нещасних випадків, рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Постійно

Броварський ВП ГУ НП в Київській обл., ГФ З ОГП “Стріла” с.Гоголів

13

Надавати допомогу працівникам виконавчих органів Гоголівської сільської ради при здійсненні ними рейдів та перевірок, проведенні масових заходів

При потребі

ГФ з ОГП “Стріла” с. Гоголів, виконавчі органи сільської ради

14

Забезпечити фінансування діяльності

громадського формування “Стріла” для виконання заходів Програми щодо організації роботи громадського формування та подальшого зміцнення громадського порядку в с.Гоголів на 2018-2020рр.

Щорічно

Виконавчі органи Гоголівської сільської ради

 

Секретар                                                            І.П.Костяна

Добавить комментарий