Протокол сесії 13 VІІ скликання 24 січня 2017

ГОГОЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

БРОВАРСЬКОГО    РАИОНУ    КИЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Тринадцята (позачергова) сесія  VІІ   СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ

 

24  січня     2017 року                                                          13

с. Гоголів

Всього обрано депутатів                                                    22 чоловік

Присутніх на сесії                                                               13 чоловік

 

Присутні на сесії

 

Голова сесії                                 Примак П. В — сільський голова

Секретар сесії                             Костяна I.П. —  депутат сільської ради

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

2.  Про затвердження програми оздоровлення та літнього відпочинку дітей  в 2017 році

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

3. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

4. Про затвердження плану роботи  Гоголівської сільської ради на 2017 рік

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

5. Про затвердження штатного розпису   Гоголівської сільської ради на 2017 рік

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

6. Про затвердження штатного розпису дошкільного навчального закладу (ясла — садок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

7. Про погодження статуту опорно-навчального закладу Гоголівської ЗОШ   I-III  ступенів

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

8. Про преміювання сільського голови за результатом роботи протягом 2017 року

Інформує: Татарин Л.М. . — голова комісії з питань планування бюджету , фінансів, цін та соціально-економічного розвитку

 

9. Про встановлення доплат і надбавок окремим категоріям педагогічних працівників Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) » Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

10. Земельні питання

Iнформує: землевпорядник сільської ради — Балан Т.М.

 

11. Різне.

Iнформує: сільський голова П.В.Примак

 

Сільський голова Примак П.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію для проведення поіменного голосування, в складі одного депутата.

Дане питання було поставлене на голосування.

Протокол поіменного голосування додається.

За порядок денний та встановлений регламент щодо проведення тринадцятої cесiї  VII скликання проголосували одноголосно.

Протокол поіменного голосування додається.  

1.СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова доніс інформацію «Про встановлення місцевих податків та зборів», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, регуляторної політики, підтримання підприємництва та торгівлі, керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Поступила пропозиція:

         Встановити з 01 січня 2017 року на території Гоголівської сільської ради місцеві податки і збори згідно додатку 1 до цього рішення.

         Визнати з 01 січня 2017 року таким, що втратило чинність, рішення Гоголівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» від 26 січня 2016р. №49-04 позачергової сесії VII

        Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №374-13-VII (додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова повідомив присутніх, що з метою організації літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей влітку 2017 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, керуючись розпорядженням Президента України «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», постанови КМУ » Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей — сиріт, які залишились без піклування батьків», постанови КМУ «Про затвердження державної програми відпочинку та оздоровлення дітей», постанови КМУ «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», потрібно затвердити Програму  оздоровлення та літнього відпочинку дітей в 2017 році. 

Поступила пропозиція:  затвердити Програму оздоровлення та літнього відпочинку дітей в 2017 році 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №375-13-VII (додається).

 

 

3. СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова повідомив присутніх, що з метою покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту потрібно затвердити Програму  розвитку фізичної культури і спорту с. Гоголів на 2017рік 

Поступила пропозиція:  затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту с. Гоголів на 2017рік 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №376-13-VII (додається).

 

4.  СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова ознайомив присутніх з планом роботи Гоголівської сільської ради на 2017 рік Броварського району Київської області 

Поступила пропозиція:  затвердити план роботи Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік, в поданій редакції, без доповнень і змін (план роботи додається). 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №377-13-VII (додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова ознайомив присутніх з штатним розписом Гоголівської сільської ради на 2017 рік.

Поступила пропозиція:  затвердити штатний розпис по Гоголівській сільській раді на 2017 рік, у поданій редакції, без змін та доповнень (штатний розпис додається). 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №378-13-VII (додається).

 

6. ознайомив присутніх з штатним СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова розписом дошкільного навчального закладу (ясла — садок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік.

Поступила пропозиція:  затвердити штатний розпис дошкільного навчального закладу (ясла — садок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік у поданій редакції, без змін та доповнень (штатний розпис додається). 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №379-13-VII (додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова доніс до присутніх проект Статуту  Гоголівської ЗОШ   I-III  ступенів Броварського району Київської області та Положення про Гоголівську філію  Гоголівської ЗОШ   I-III  ступенів Броварського району Київської області (в новій редакції).

Поступила пропозиція:  погодити Статут опорно-навчального закладу Гоголівської ЗОШ   I-III  ступенів Броварського району Київської області та Положення про Гоголівську філію  Гоголівської ЗОШ   I-III  ступенів Броварського району Київської області у поданій редакції, без доповнень та змін.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №380-13-VII (додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Татарин Л.М. — голова комісії  з питань планування бюджету , фінансів, цін та соціально-економічного розвитку повідомила присутніх, що відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів на виконання п.п. 2.2 Положення «Про преміювання сільського голови, спеціалістів та працівників апарату виконавчого комітету Гоголівської сільської ради»,  потрібно затвердити премію сільського голови за 2017 рік. 

Поступила пропозиція:  преміювати сільського голову Гоголівської сільської ради Примака Петра Васильовича, за результати роботи з 01 січня по 31 грудня 2017 року включно, в розмірі до 300%.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №381-13-VII (додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Дейнека Н.К.- головний бухгалтер Гоголівської сільської ради, проіформувала   присутніх про встановлення доплат і надбавок окремим категоріям педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року за №1298 п. п. «а», пункту 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 (із змінами) та Положення про преміювання працівників дошкільного закладу (додаток №2 до Колективного договору на 2011-2017 роки укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом профспілкової організації дошкільного навчального закладу «Сонечко»),тому виходячи з вище сказаного, потрібно встановити доплати і надбавки окремим категоріям педагогічних працівників. 

Поступила пропозиція:  встановити доплати і надбавки окремим категоріям педагогічних працівників  Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області на 2017 рік. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №382-13-VII (додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про земельні питання.

ВИСТУПИЛИ: Т.М.Балан — землевпорядник  сiльської ради, яка ознайомила присутнiх  із заявами ,які поступили до сільської ради в міжсесійний період:

 

       — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність гр. Тарану О.С.  в с. Гоголів по вул. Єсеніна Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений ПП «Сектор»,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1203 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Тарану Олександру Сергійовичу, розташовану в с. Гоголів по вул. Єсеніна Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №383-13-VII (додається).

 

       — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність гр. Тарану М.М.  в с. Гоголів по вул. Корольова, 18 Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений ПП «Сектор»,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Тарану Максиму Миколайовичу, розташовану в с. Гоголів по вул. Корольова, 18 Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №384-13-VII (додається).

 

       — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність гр. Соболевській І.М.  в с. Гоголів по вул. Кошового , 69  Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений ФОП Кравченко І.П.,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Соболевській Ірині Миколаївні, розташовану в с. Гоголів по вул. Кошового, 69 Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №385-13-VII (додається).

 

       — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність гр. Мартиненку В.М.  в с. Гоголів по вул. Мічуріна, 25  Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений ФОП Кравченко І.П.,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Мартиненку Вадиму Миколайовичу, розташовану в с. Гоголів по вул. Мічуріна, 25 Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №386-13-VII (додається).

 

 

       — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Тарану А.С.  в с. Гоголів Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений ПП «Сектор»,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства  гр. Таран Альоні Станіславівні, розташовану в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №388-13-VII (додається).

        — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Полігас А.В.  в с. Гоголів Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений  ФОП Кравченко І.П. ,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства  гр. Полігас Анні Василівні, розташовану в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №389-13-VII (додається).

         — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Виговській О.В.  в с. Гоголів Броварського району Київської області.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений  ФОП Кравченко І.П. ,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність площею 0,1400 га для ведення особистого селянського господарства  гр. Виговській Оксані Валерівні, розташовану в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №390-13-VII (додається).

 

         — про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Гоголів Броварського району Київської області

гр. Кирію С.М.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблену ФОП Панасюк Л.А. технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства  гр. Кирію Сергію Миколайовичу, в межах Гоголівської с/р в с. Гоголів Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №391-13-VII (додається).

 

     — про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Зоря по вул. Гагаріна, 30  Броварського району Київської області

гр. Божко З.П.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблену ФОП Панасюк Л.А. технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Божко Зінаїди Петрівні в  с. Зоря по вул. Гагаріна , 30   Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №392-13-VII (додається).

 

         — про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Зоря Броварського району Київської області

гр. Божко З.П.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблену ФОП Панасюк Л.А. технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1300 га для ведення особистого селянського господарства  гр. Божко Зінаїди Петрівні, в межах Гоголівської с/р в с. Зоря Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №393-13-VII (додається).

 

        — про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гоголів по вул. Європецська, 4  Броварського району Київської області

гр. Прищепі Я.О.

Поступила пропозиція: затвердити, розроблену ФОП Кравченко І.П., технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2419 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Прищепи Яни Олександрівні в  межах Гоголівської с/р в  с. Гоголів по вул. Європейська, 4   Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №394-13-VII (додається).

 

       — про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність гр. Селик З.В, в с. Гоголів Броварського району Київської області

Поступила пропозиція: затвердити, розроблений ФОП Кравченко І.П., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства гр. Селик Зінаїді Василівні, розташовану в с. Гоголів  Броварського району Київської області

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №395-13-VII (додається).

 

      — про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого селянського господарства гр. Михайлович  Т.М. в межах с. Гоголів Броварського району Київської області

Поступила пропозиція: надати дозвіл гр. Михайлович Тетяні Миколаївні, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства, з земель запасу, в с. Гоголів Броварського району Київської області

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №396-13-VII (додається).

 

        — про надання дозволу на розробку землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Паламаренко В.І. в межах  с. Гоголів, пров. Чкалова, 12 Броварського району Київської області

Поступила пропозиція:  надати дозвіл гр. Паламаренко Вікторії Ігорівні, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею  0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гоголів по пров. Чкалова, 12  Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №397-13-VII (додається).

 

        — про надання дозволу на розробку землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Клименку Р.М.  в межах  с. Гоголів, по вул. Симиренка, 1  Броварського району Київської області

Поступила пропозиція:  надати дозвіл гр. Клименку Роману Михайловичу,  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею  0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гоголів по вул. Симиренка, 1  Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №398-13-VII (додається).

 

         — про надання дозволу на розробку землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Косенко Н.А.  в межах  с. Гоголів   Броварського району Київської області

Поступила пропозиція:  надати дозвіл   на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею  0,25 га для ведення особистого селянського господарства  , з земель запасу в с. Гоголів,  Броварського району Київської області.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №399-13-VII (додається).

 

         — про продовження строку дії  договору оренди земельної ділянки укладеного між Гоголівською с/р та ТОВ «Торговий дім «ДАГ»

Поступила пропозиція: продовжити термін дії договору оренди землі (кадастровий номер 3221281601:01:100:0011) на 10 років, укладеного між Гоголівською с/р і ТОВ «Торговий дім «ДАГ»  від 06.03.2007 року №1641 площею 2,9734 га, за адресою с. Гоголів, вул. Жердовська (бувша Артема) під будівництво виробничо-складського комплексу.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №400-13-VII (додається).

 

11. Різне.

 

 —  СЛУХАЛИ: Примак П.В. — сільський голова повідомив присутніх про затвердження розпорядження сільського голови від 29.12.2016р. №174 «Про автономізацію закладів освіти», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», керуючись законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.

Поступила пропозиція: затвердити розпорядження сільського голови від 29.12.2016р. №174 «Про автономізацію закладів освіти», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», керуючись законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.

Сільський голова поставив на голосування запропонований проект рішення.

Iнших пропозицiй не надходило.

Протокол поіменного голосування додається.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №401-13-VII (додається).

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                 П.В.Примак

 

Секретар сесії                                                     I.П.Костяна

Добавить комментарий